Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban quản lý Dịch vụ công ích thành phố Đồng Hới

Thứ ba - 28/09/2021 04:21
Ban quản lý Dịch vụ công ích thành phố Đồng Hới được thành lập theo Quyết định số 3333/QĐ-UBND ngày13/8/2020 của UBND thành phố Đồng Hới về việc thành lập Ban Quản lý Dịch vụ công ích thành phố Đồng Hới trên cơ sở tổ chức lại Ban quản lý các bãi tắm biển thành phố Đồng Hới với vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn như sau:
1. Vị trí, chức năng
     Ban quản lý Dịch vụ công ích là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, trực thuộc UBND thành phố Đồng Hới, chịu sự quản lý về tổ chức, số lượng người làm việc và công tác của UBND thành phố Đồng Hới; đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan chuyên môn có liên quan.
Ban quản lý Dịch vụ công ích thành phố Đồng Hới có chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố Đồng Hới quản lý toàn bộ hoạt động dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Đồng Hới.
Ban quản lý Dịch vụ công ích thành phố Đồng Hới có tư cách pháp nhân, có trụ sở và con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy định của pháp luật.
2. Nhiệm vụ quyền hạn
*  Trên lĩnh vực quản lý các dịch vụ công ích
- Quản lý tài sản; hệ thống thoát nước mưa, thu gom nước thải và nhà máy xử lý nước thải thành phố Đồng Hới, hào kỹ thuật, hệ thống điện chiếu sáng công cộng.
- Quản lý khối lượng, chất lượng việc thực hiện các hoạt động dịch vụ công ích do UBND thành phố quản lý.
- Phối hợp với các đơn vị tham mưu UBND thành phố xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ công ích trình UBND tỉnh phê duyệt.
- Được quyền ký kết hợp đồng với các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, cá nhân có đủ năng lực để thực hiện các dịch vụ công ích: quản lý, vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng, hệ thống thoát nước mưa, nước thải và nhà máy xử lý nước thải...
- Lập hồ sơ đấu thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện các dịch vụ công ích do UBND thành phố quản lý theo đúng quy định của pháp luật.
- Tổ chức kiểm tra giám sát, nghiệm thu và xác định giá trị khối lượng hoàn thành, thực hiện việc thanh quyết toán theo đúng quy định đối với các dịch vụ công ích giữa Ban quản lý dịch vụ công ích với các đơn vị nhận thầu.
- Được quyền đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp các thông tin, tài liệu, số liệu có liên quan nhằm phục vụ công tác quản lý các dịch vụ công ích trên địa bàn.
- Được lập hồ sơ đặt hàng các sản phẩm, dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn theo đúng quy định.
- Thực hiện chế độ báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ được thành phố giao và theo quy định của pháp luật.
- Quản lý viên chức, người lao động và tài chính, tài sản thuộc Ban quản lý Dịch vụ công ích của thành phố theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác về dịch vụ công ích do UBND thành phố giao theo quy định của pháp luật.
* Trên lĩnh vực quản lý các bãi tắm biển
- Quản lý, bảo vệ và khai thác các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ du lịch, các trang thiết bị của Ban quản lý các Bãi tắm biển.
- Tổ chức các hoạt động kinh doanh dịch vụ, vui chơi, giải trí tại các bãi tắm biển; sắp xếp, quản lý các tổ chức, cá nhân kinh doanh tại các bãi biển và các điểm du lịch (nếu có) phù hợp với cảnh quan môi trường và theo quy hoạch đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Quản lý, sắp xếp, sử dụng mặt bằng, bến bãi, mặt nước (khu vực tắm biển) phù hợp với cảnh quan môi trường và theo quy hoạch đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Thực hiện nhiệm vụ thu cho thuê địa điểm kinh doanh theo quy định của pháp luật.
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên, bảo tồn và phát triển giá trị các điểm di tích - danh thắng của thành phố (khu vực được quy hoạch hoạt động du lịch) theo đúng quy định của nhà nước.
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức các hoạt động xúc tiến du lịch như: nghiên cứu, giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá, hướng dẫn du lịch... để thu hút khách đến tham quan, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng tại Đồng Hới và các bãi biển du lịch thành phố.
- Chịu trách nhiệm kiểm tra, kịp thời phát hiện và báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xử lý các hành vi vi phạm pháp luật tại các khu vực được giao quản lý.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác về quản lý các bãi tắm biển do UBND thành phố phân công.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây